Регистрација на даночен обврзник и отворање на бизнис во македонија – од аспект на даночните огани

Регистрација на даночен обврзник и отворање на бизнис во македонија – од аспект на даночните огани При отпочнување на вашиот бизнис, најважно е да ја регистрирате вашата дејност во соодветниот основен регистар и да поседувате даночен број, неопходен за учество во платниот промет и кој ќе претставува единствен идентификатор за вашите податоци и даночните постапки […]