ОБЈАВЕН ЈАВЕН ПОВИК ЗА НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА НА РАЗВОЈНА БАНКА НА РМ COVID2.

ОБЈАВЕН ЈАВЕН ПОВИК ЗА НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА НА РАЗВОЈНА БАНКА НА РМ COVID2. Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје на 24/04/2020 година распиша јавен повик за поднесување на апликации за директно кредитирање на микро, мали и средни претпријатија регистрирани во Република Северна Македонија од Компензационите фондови од странска помош. Ви го пренесуваме во […]