Основај нова фирма во Македонија за само еден ден со помош на професионалци

 • Имаш бизнис идеја?
 • Се двоумиш дали да започниш сопствен бизнис?
 • Се прашуваш како да дојдеш до почетни финансиски средства за почеток на бизнисот?
 • Имаш други неодговорени прашања?

 

Доколку имате дилема/ неразјаснети прашања околу основање на нов бизнис а имате бизнис идеја, план за започнување на сопствен бизнис, направете го првиот чекор. Јавете се кај нас и закажете online состанок или во нашите канцеларии. Ние ќе ви помогнеме околу сите неразјаснети прашања:

 1. ќе ве посоветуваме околу изборот на најдобриот вид на компанија која вас ви одговара според вашата идеја за бизнис,
 2. ќе ве насочиме и ќе ви помогнеме за искористување на можностите за државна помош или друга активна или идна мерка за финансирање на вашиот бизнис,
 3. правилно ќе ве насочиме во изборот на видот на оданочување кој вас најмногу ќе ви одговара во согласност со важечките Закони и норми,
 4. Ќе ја подготвиме целосната документација за основање на нова фирма и ќе ја спроведеме целата постапка за основање на нова фирма и пријавување во сите надлежни институции во зависност од дејноста која сакате да ја вршите,
 5. Сетo тоа во најкраток можен рок бидејќи бизнисот нема време за чекање !

 

Ние сме Глобал Гроуп Консалтинг – компанија за правен и економски консалтинг, ревизија и сметководство. Нашиот тим се состои од професионални правници, сметководители и ревизори со докажано искуство и експертиза.

Затоа говори и фактот што голем број на домашни и странски компании работаат со нас:

Меѓународни компании како Baumit од Австрија, SZU GmbH, Lutex, SolvVision од Германија, NCAB GROUP, SDNit од Шведска, Allocate Software од Велика Британија, Cagatay Cablo од Турција BCC Group од Азербајџан, Info Kod, Biosistemi од Хрватска, БТБ Македонија, KK Makedonija од Бугарија, Falko, Intrakat од Грција,MCash, FlexCredit и мнгу други. Исто така и голем број на домашни компании работаат со нас, МАСОН Инженеринг, КАЗ Гроуп, ДЕ-НИ Мебел, Горска ВодаСолета, ХЕТА Лизинг, Извор, Икора,  СаникМактренд, Ocean inzenering technologies, Тонус Леб, Ред Шпед, Технотранс, ФРИГОТЕХНИКА, Анти стрес соба, МБД Гроуп   и голем број  други компании.

Едноставен начин на основање на вашата компанија во 2 чекори:

 • пополнете ја е-формата во прилог за само 5 минути.
 • дојдете во нашите канцеларии да ги потпишете документите за основање на компанијата, кои во меѓувреме се подготвени врз основа на пополнетите податоци во е-формата.

Форма за регистрација на компанија

Изберете вид на компанија. Доколку сеуште не сте се одлучиле за видот на компанија. Оставете го ова поле празно и дозволете ние да ви помогнеме во изборот на вид на компанија врз основа на Вашиот бизнис план.
Внесете улица број, Општина/ Град
Внесете име и презиме на основачи/ сопственици на компанијата
Изберете дали сакате основачкиот влог на друштвото да го внесете во пари или предмети на кои ќе се изврши проценка од овластен проценител. Минимални оснивачки влогови за (ДОО, ДООЕЛ е 5.000 евра), (ТП - нема основачки влог) ...
Изберете дали сакате основната главнина да ја внесете со самата регистрација или во рок од една година од регистрацијата
Изберете вид на дејност на работа на новата компанија
Овој e-mail ќе се регистрира во Централниот регистар и ќе биде e-mail кој ќе се користи за пристап до Управа за јавни приходи и други државни органи
Пријавување до 3 вработени во рамките на основање на компанијата. За поголем број на вработени, во договор со клиентот.
Доколку сакате може да Ви нарачаме печати и истите да ги подигнете од нашите канцеларии со Решението за новооснованата компанија
Со поднесување на оваа форма, изјавувам дека се согласувам novafirma.mk и Глобал Гроуп Консалтинг ДОО Скопје да ги користат моите лични податоци внесени во формата за намената за која ги доставувам истите, односно за регистрација на компанија во Централниот регистар и во други надлежни институции во Република Македонија.