ИГЛАСАН ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ ФЕВРУАРИ И МАРТ 2021 ГОДИНА

ИГЛАСАН ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ ФЕВРУАРИ И МАРТ 2021 ГОДИНА На 18/04/2021 година, Собранието на РМ го донесе Законот за финансиска поддршка за исплата на плати за месеците февруари и март 2021 година. Со Законот, се уредуваат условите и […]

Notification of the central register in connection with putting use of the register of true owners

Notification of the central register in connection with putting use of the register of true owners We convey to you in full the notification of the Central Registry: Dear, The Register is being established as a product of the intensive cooperation between the Central Registry and the Financial Intelligence Unit, supported by the German Society […]